Fedailerin Kalesi : ALAMUT

Alamut kalesi, İran’ın kuzey taraflarında yer alan Kazvin’deki Elbruz Dağları’ndadır. Bu kalenin önemi, orada 34 yıl boyunca yaşayan ve kaleden hiç ayrılmadan Abbasiler ve Büyük Selçuklu gibi devlet adamlarına ve hükümdarlara veya din adamlarına suikast düzenleyen bir sapık mezhep uydurucusu Hassan Sabbah’tan kaynaklanmaktadır.

Alamut kalesi, İran’ın kuzey taraflarında yer alan Kazvin’deki Elbruz Dağları’ndadır. Bu kalenin önemi, orada 34 yıl boyunca yaşayan ve kaleden hiç ayrılmadan Abbasiler ve Büyük Selçuklu gibi devlet adamlarına ve hükümdarlara veya din adamlarına suikast düzenleyen bir sapık mezhep uydurucusu Hassan Sabbah’tan kaynaklanmaktadır.

Hassan Sabbah’ın İran’ı seçmesindeki nedeni, özellikle İran’daki Deylem halkının kılıç zoruyla dahi İslam dinini seçmemiş ve olmasıdır. Böylelikle eski geleneklerine bağlı olan halkı bozuk inanışlarına çekmek onun için daha kolay olacaktır. Bu niyetle kendisine Deylem bölgesinin hemen yanındaki Kazvin’de yer edinmiş ve burada bozuk inanışlarını yayarak kendisine mürid toplamaya başlamıştır. İlk oluşumlarını burada tamamladıktan sonra yine aynı bölgede bulunan Elbruz Dağları’na çıkarak Alamut kalesini gözüne kestirmiştir.

Bu sırada, kalede, Alevi Mehdi isminde bir hükümdar hüküm sürmektedir. Hassan Sabbah’ın kafasındaki plan bu hükümdarlığa kendisinin geçerek tüm idareyi ele almaktır. Bu sayede kendine olan bağlılığı daha da kuvvetlendirecek ve fedailerini çoğaltacaktır.

Kaleyi almak için gizli birtakım çalışmalar yürüterek oradaki halkı etkisi altına almayı başarır. Bunun sonunda 4 Eylül 1990 yılında Alevi Mehdi ismindeki hükümdar kaleyi terk etmek zorunda kalır ve Hassan Sabbah artık temeli Şiiliğe dayanan Haşhaş’i tarikatını tamamen harekete geçirir.

Alamut kalesinin egemen ve çok büyük bir alanı görüyor olması Hassan Sabbah ve adamlarının burayı seçmelerine neden olmuştur.

Temeli, Şiilik mezhebine bağlı, İsmaililik, Nizarilik kollarına tabi Hasan Sabbah’ın Nizari-İsmaili denilen yeni bir sapık mezhebi yaşattığı bölgedir. Etrafında tuttuğu insanları çeşitli eğitimlerle fedai olarak yetiştirirken haşhaşın uyuşturucu etkisini bu adamları üzerinde kullandığı da bilinmektedir.

Bu şekilde adamlarını uyuşturarak kendisine bağlılığı arttıran ve her türlü suikastta kendisini gözünü kırpmadan feda edebilecek fedailer yetiştirir. Ardından suikastlarına başlar. Kendi döneminde 50 ye yakın gerçekleştirildikleri bilinmektedir. Çoğunlukla Büyük Selçuklu Devleti’ndeki üst kademe yöneticilerine yönelik suikastler düzenlemiştir. Abbasiler’de ise önemli din adamlarına suikast düzenlerler.

Hastalanarak 23 Mayıs 1124 tarihinde ölür. Ölmeden önce yerine başka bir kalenin hükümdarını tayin eder.

YORUM EKLE