Akarca’da İSDEMİR’e Ait Kalker Maden Ocağına izin yok

ISKENDERUN ilçesi sınırları içerisinde İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. tarafından yapılması planlanan KALKER MADEN OCAĞI projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme sonlandırıldı

Akarca’da İSDEMİR’e Ait Kalker   Maden Ocağına izin yok

 Hatay Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’nün  AKARCA MAHALLESİ MUHTARLIĞINA, İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞINA VE İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderdiği  ÇED SÜRECİ SONLANDIRMA YAZISI şöyle.

1- Talep edilen ÇED alanının Hatay Büyükşehir belediyesi Meclisi’nin 08.03.2019 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan İskenderun ilçesine ait 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında söz konusu alanın bir kısmı orman alanı bir kısmı kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı olarak planlı olduğu,

2- Kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı içerisinde bulunan alanın insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir olumsuz etki oluşturmaması için, planlanan alan yerine alternatif alan değerlendirmesinin daha uygun olacağı ve dolayısıyla projenin uygun bulunmadığı

3- ÇED alanının kuzey mücavirinden Derebani Deresi dere yatağının geçtiği, proje sahasının yamaç arazide yer aldığı, ayrıca ÇED sahasının kuzeyinden planlama aşamasında olan Hes projesine ait ünitelerin geçtiği

4- Söz konusu madencilik sahasının hali hazırda izinli olarak çalışılan bölgelerinden,Derebani Deresi dere yatağına faaliyetten kaynaklı malzeme akışlarının olduğu, akışta geçen maden attığı -pasa malzemesi için herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı Yamaçta bulunan ve akışa geçen malzeme sebebiyle doğal şev stabilitesini bozulduğu şev stabilitesinın bozulması nedeniyle arazide heyelan olma riskinin arttığı,

-Söz konusu dere yataklarına intikal eden malzemenin feyezan aşırı yağış durumlarında taşınarak yerleşim yerlerinde yaşanabilecek muhtemel Taşkın’ın etkilerini artıracağından,

-Tarım ve orman Bakanlığının ‘’madencilik faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı alanlar’’ deniz sahili ön görünümde olup, kıyı çizgisinden itibaren en az beş kilometrelik mesafede kalan alanlarda *kapsamında madencilik faaliyetleri, faaliyetin deniz sahili ön görünümünde ve kıyı çizgisinden itibaren en az beş kilometrelik mesafe içinde kalması nedeniyle yasaklanmış olduğundan, bahse konu faaliyetin uygun görülmediği edilmektedir.

Bu itibarla Yönetmeliğinin 6.maddesi 4. bendi gereği söz konusu proje ilişkin ÇED sürecinin sonlandırıldığı müdürlüğümüze bildirilmiştir

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021, 15:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER