Kaybeden Adana mı?

Seçimlerin yapılmasının ardından bir yılı aşan zaman geçti.İnsanların yaşamlarını ve geleceklerini düzenleyecek,belirleyecek,kent vizyonuna nasıl bir yön vereceğini yerel yönetim anlayışıyla belediye başkanının yön vermesiyle başlar.
Adana,talihsiz bir kent oldu.
Özellikle son bir yılda kişisel hırs saplantısından bir türlü kurtulamayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, çok büyük parasal kaynakları gerektiği şekilde kullanamayarak Adanamızın çağdaş anlamda gelişimi konusunda en önemli zamanının boşa harcanmasına neden olmuştur.Son yıla kadar parasal kaynakların toplamının fazla olmasına rağmen Adana’nın hızla kan kaybetmesi anlaşılacak gibi değildir. 
Belediye Başkanından beklenen, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrin cazibe merkezi haline getirilmesidir. Kültür ve sanatta, sporda, yeşil alan ve çevre düzenlemeleri, ekonomik ve sosyal gelişmişlikte, eğitim ve sağlıktaki eski güzel günlerinin özlemini duyan Adanalılar,böyle hizmetlere hasret kalarak beklemekten yoruldu. Yapılan yanlışlıkların ve geciken projelerin neler olduğunu bilmiyor.
Adana,Türkiye gündemine “Pandemi Hastanesi,ekmek dağıtımı”gibi son derece Adanalıyı rencide edici söylemler duymakta.
Adanalı üzülüyor.
Adanalı haketmiyor.
Belediye Başkanı neler yapmalı ve nasıl yapmalı? 
Sağlıklı bir şekilde projelendirilmemiş, ihale sürecinde etkinlik ve şeffaflık sağlanamamış, yeterli denetleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulamamış, proje yönetimi için gerekli düzenlemeler yapılamamış, bağımsız finansmanı sağlanamamış projelerden, hedeflenen ve arzulanan sonuçlar elde edilememektedir. Sonuçta hem siyasal ve toplumsal başarısızlıklar yaşanmakta hem de büyük ölçüde kaynak savurganlığı ortaya çıkmaktadır. Yatırımlarda öncelik sırasının doğru belirlenememesi, paraların boşa gitmesine yol açtığı kadar, ihtiyaçların karşılanmasında da sıkıntılar yaratmaktadır.
Belediye Başkanı,belediye hizmetlerinin kentin her yerinde, aynı standartta ve kesintisiz olarak sağlanmasını ve kent halkının tamamının bu hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul ederek göreve başlamalıdır. Yerel yönetimlerde dinamik, etkili ve halka dönük bir yönetim anlayışının ortaya konulması ve bu alanda daha yaratıcı, esnek ve insana yönelik hizmet ve tekniklerin geliştirilmesi mutlaka sağlamalıdır. Kentimizin yönetilmesinde ve insanlara hizmet götürülmesinde başarılı olmak, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasından geçmektedir.
Karar alma konumundaki bir Belediye Başkanının öncelikle, omuzlarında yalnızca kendi bölge insanlarının değil, bir anlamda çok daha geniş bir sistemler topluluğunun yaşamını sürdürebilmeleri için uygun koşulları sağlama sorumluluğunun olduğunu kavraması gerekir. Belediye Başkanı, enerji kaynaklarının tükenişi, ekolojik dengenin bozulması, hava kirliliği,çevrenin kirlenmesi, tüketim ve yaşam stillerinin çevreyi kötüleştirici etkileri gibi daha birçok sorunla başa çıkmak zorundadırlar.
Mali yönetim kavramının, yerel yönetimlerde kurumsal değerlere bağlı, halka yönelik geleceği programlayan, yenilikçi, dinamik, esnek ve gerçekçi bir yönetim anlayışının gelişmesinde ve yerleşmesinde çok önemli fonksiyonlara sahip göz ardı edilmemelidir.

-

Alparslan KARACA

YORUM EKLE
YORUMLAR
Kısmet turanlı
Kısmet turanlı - 5 ay Önce

Ben ekmeğin bile lezzetinin olmadığı düşüncesindeyim ekmek bazan hamur bazan içi topak topak geliyor restaurantlardan bir yey getirtiyor tonla para veriyoruz saç kılı çıkıyor gıda satan yerler denetilmeli

Yavuz Yıldırım
Yavuz Yıldırım - 5 ay Önce

Tebrik ederiz çok doğru bir tesbit

Ahmet EROĞLU
Ahmet EROĞLU - 5 ay Önce

Malesef Adana ve Adanalı kaybetti zeydan karalar bildiğiniz bir ağlama duvarı gibi geldiği günden bu yana sürekli şikayet yatırım icraat sıfır birde aldığı mazlumların ahi var yaklaşık üçbin insanı işinden etmiş şu mübarek ve buhranlı günlerde bir kuruş maaş ve tazminat ödemeyerek te yaranın üzerine tuz biber ekmistir Adanalı Hüseyin Sözlü yü arıyor ve özlüyor.

Emine Gökyermez
Emine Gökyermez - 5 ay Önce