03
Ara 2021
ENGEL-SİZ

Mart 1993'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 3 Aralık Günü'nü tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının 'tam ve diğer insanlarla eşit ölçüde” sağlanması için çalışılması gereken...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2021
CEZA MUHAKEMESİNDE ÇOCUK

ÇOCUK, Türk Dil Kurumu'na göre ‘‘küçük yaştaki erkek veya kız'' anlamına gelmekle birlikte, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ‘‘tanımlar'' başlıklı 6. maddesinde ‘‘henüz 18 yaşını doldurmamış...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2021
YAĞMA SUÇUNUN HUKUKİ NİTELENDİRMESİ

Yağma, Türk Dil Kurumu'na göre; ‘‘birçok kişinin zor kullanarak eline geçirdikleri malı alıp kaçması, talan'' anlamına gelmektedir. Ceza hukuku anlamında suçun sübuta ermesi bakımından sözlükteki anlamı ile birebir uyumlu...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2021
EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN BABA ADI

Evlilik dışı doğan çocuk, toplum tarafından ayıplanan bir ilişkinin ürünü olarak algılansa da yıllardan beri süregelen hukuki konudur. Nesebi gayri sahih, yani yasal olmayan bir birleşme sonucunda doğan çocuk, medeni hukuk anlamında değerlendirilebilecek...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2021
VERGİ BORÇLARINDA MİRASÇILIK

Mirasçılık ya kanuna ya da murisin (miras bırakanın) iradesine dayanır. Miras kendisine kanunen geçen mirasçıya kanuni mirasçı, ölüme bağlı tasarrufla (vasiyetname vb.) intikal eden mirasçıya mansup (atanmış) mirasçı denir. Bir kimsenin...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2021
İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI Rekabet yasağı kısaca; işçinin işverene karşı olan sadakat yükümlülüğünün bir yansıması olarak karşımıza çıkar. İşçinin işverenle belli şartlarda rekabet etmeme borcu olarak ele alınan ve sözleşmeye...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2021
BABA

Dağ gibi, Kaya gibi, Aslan gibi, Adam gibi, gibi, gibi… Hayranım, Hastayım, Dardayım, Yastayım, Çocuğum ben sana…          Evet. ‘'BABA''dan bahsediyoruz. Türk Dil Kurumu'na göre; ‘‘baba'';...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2021
KORONAVİRÜS (COVİD-19) AŞISININ HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

Hepimizin malumu olduğu üzere, hemen hemen tüm insanların gündeminde uzun süredir Covid-19 virüsü ve bunun getirdikleri bulunmakta. Gün itibariyle, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde vaka sayısının 100 milyona...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2021
TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HUKUKİ ve CEZAİ SORUMLULUK

       Malpraktis (malpraktice); 01.02.1999 yayın tarihli Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın 13.Maddesi'nde ‘'hekimliğin kötü uygulaması'' başlığıyla ve ‘'bilgisizlik,...

MAKALEYİ OKU