Milletvekili Suzan Şahin: “İstanbul Sözleşmesini Yaşatacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İStanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, kararı tanımadıklarını açıkladı.

Milletvekili Suzan Şahin: “İstanbul Sözleşmesini Yaşatacağız”

Şahin, kararın insan haklarına aykırı olduğunu belirtirken, "AKP ve Saray rejimi gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve uluslararası insan hakları mevzuatına aykırı olarak, kadınları yaşatacak önlemleri sıralayan İstanbul Sözleşmesi’ni tek taraflı feshettiğini duyurmuştur. Toplumun yarısını oluşturan kadınların yaşam çığlığına kulak tıkatan, Anayasaya ve mevzuata aykırı bu tek adam kararını tanımıyoruz!" dedi.

Tek taraflı fesih kararının TBMM iradesine saygısızlık olduğunu söyleyen Şahin, "TBMM’nin iradesini yok sayan tek taraflı bu fesih kararı yüce meclisimizi uluslararası arenada da itibarsızlaştırmaktadır. Uluslararası sözleşmelerin bildirim usulü, ne zaman yürürlüğe gireceği ve feshi kendi içerisinde düzenlenmiş, bu çerçevede İstanbul Sözleşmesi’nin 80’inci maddesinde belirtilen Avrupa Konseyine bilgi verilmesi ve kural olarak onaylandığı şekilde kaldırılması yönünde ilkeleri de açıktan yok sayılmaktadır. Yani İstanbul Sözleşmesi uluslararası sözleşme olması itibarıyla da hükümetin tek yanlı politik açıklaması ve sadece yürütmenin işlemiyle çekilemez. Bu durum Türkiye’nin temsil ettiği insan haklarına dayalı müktesebattan da ciddi bir kopuş anlamına gelmekte, dahası Anayasa’mızın eşitlik ilkesinden, şiddeti önlemek ve maruz bırakılanları korumakla ilgili 6284 sayılı yasa ve tüm kadınları koruyan ulusal mevzuatımızdan vazgeçildiğinin, devlet olarak kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme politikasını terk ettiğinin tüm dünyaya ilan edilmesidir. Bir kez daha dile getiriyoruz: AKP ve Saray rejiminin hedef haline getirdiği İstanbul Sözleşmesi’nin her satırında, etkin uygulanmadığı için bugün hayatta olmayan binlerce kadının hayatı var." dedi.

Hükümetin, İstanbul Sözleşmesi yerine nasıl bir politika izleyeceğine dair şüpheleri olduğunu dile getiren Şahin şu soruları yöneltti:

"Soruyoruz:
1) Çekincesiz imza koyduğunuz İstanbul Sözleşmesi’nin bugün neyini beğenmiyorsunuz?
2) Kadına yönelik şiddetle etkili mücadelede öncü ve iyi örnek olmayı hedeflemek yerine kadınları koruyan Sözleşme’nin neyini hedef aldınız?
3) Kadına yönelik şiddetin cezalandırılması ve bütüncül devlet politikalarının geliştirilmesi başlıklarının hangisinden rahatsız oldunuz?
4) Aileyi, kadınları ve çocuklarımızı sistematik şiddete, tacize ve tecavüze karşı nasıl koruyacaksınız?
5) Bu hukuksuz karar ile mahkemeye ve yargıya olan güveni nasıl tesis edeceksiniz?"

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 13:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER